January 5, 2009

Apabila sesuatu difikirkan, hasilnya ialah tindakan;
Apabila tindakan dilaksanakan, hasilnya ialah kebiasaan;
Apabila kebiasaan menjadi amalan, hasilnya ialah perwatakan;
Apabila perwatakan dibentuk, hasilnya ialah pencapaian matlamat.


Plant a thought, reap an act;
Plant an act, reap a habit;\Plant a habit, reap a character;
Plant a character, reap a destiny.


Nellie Hershey Tullis

No comments: