March 17, 2009

Berbuat baiklah kepada semua penghuni dunia dan Allah akan berbuat baik kepada kamu

Al Hadith (Riwayat Kunuzul Haqaiq)Treat kindly the dwellers of the earth and Allah will treat you kindly

Al-Hadith (Narrated by Kunuzul Haqaiq)

No comments: