February 23, 2009

Kebanyakan orang yang gagal di dalam kehidupan adalah inidividu yang tidak menyedari betapa hampirnya mereka denga kejayaan tatkala mereka mula menyerah kalah


Thomas Edison (pencipta mentol)

No comments: