May 15, 2009

QUOTATION

Manusia yang paling pintar ialah manusia yang mengambil iktibar daripada apa yang dilihatnya dan menerima nasihat yang didengarnya.


The most intelligent man derives lesson from whatever he observes and accepts advice from wht he hears.

Hamka

No comments: