July 30, 2009

QUOTATION

Menguasai diri adalah anak kunci kepada segala kemajuan dan kebahagiaan



Self-discipline is the key to progress and happiness


Inayat Khan

No comments: